All 4 One liquid

500 ml (Art.nr.:81317)

Productvarianten

Productgegevens

All 4 One liquid is het allround-middel voor alle rif-aquariums. Het voorziet het aquarium van magnesium, calcium, strontium, carbonaathardheid-vormers en alle verdere benodigde mineralen en sporenelementen. Door het eenvoudige gebruik is het zowel geliefd bij beginners als bij professionals. Terwijl uw rif gedijt, worden beetje voor beetje alle voor de groei belangrijke mineralen en sporenelementen opgenomen. Met name magnesium, calcium, strontium en carbonaathardheid-vormers worden voor de groei van de kalkskeletten van roodalgen, steenkoralen en vele andere rifbewoners gebruikt. Door het gebruik van All 4 One liquid stelt u precies de juiste concentratie van deze elementen ter beschikking en bevordert daarmee een gezonde groei van uw rifbewoners. Bovendien bevat All 4 One liquid ook alle benodigde sporenelementen in de juiste verhouding. De sporenelementen jodium, bromium en fluor helpen vooral bij de groei van hoornkoralen, sponzen en kreeftjes. Daarnaast bevordert het de stevigheid van het skelet van de rifbewoners. Het aanwezige seleen ruimt de vrije radicalen op. Molybdeen en vanadium zorgen voor de opbouw van noodzakelijke enzymcomplexen. Vanwege de perfecte afstemming van al deze bestanddelen kunt u met slechts één middel de ideale omstandigheden voor uw rif-aquarium creëren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat er ongewilde extra verbindingen zoals bijvoorbeeld natriumchloride ontstaan. Zo wordt noch de saliniteit noch het ionen-evenwicht beïnvloed.

Voordelen in één oogopslag:

  • volledige verzorging met mineralen in slechts één oplossing
  • alle belangrijke sporenelementen zitten er al in
  • saliniteit en het ionen-evenwicht worden niet veranderd
  • geen vorming van overbodig koolzuur
  • geschikt voor een aquariumbezetting met weekkoralen, LPS, SPS, andere filterdiertjes en kreeftdiertjes
  • ook geschikt voor doseerpompen

Dosering: Aanvankelijk dagelijks 5 ml / 100 l aquarium-inhoud. Verhoog de dagelijkse dosering door het controleren van de carbonaathardheid eenmaal per week met 2,5 ml / 100 l aquarium-inhoud. Stop de dosering zodra u een carbonaathardheid van 7 tot 9° dH hebt bereikt. De maximale dosering van 25 ml / 100 l aquarium-inhoud mag niet worden overschreden.

All 4 One liquid bevat in 500 ml
Ca 20.000 mg
Mg 950 mg
Sr 390 mg
KH 2.800 KH
I 17 mg

GEVAAR!
Bevat: organische calciumverbindingen
Gevarenaanduiding: H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veilligheidsinstructie: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming. P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

Wij bevelen


Eisen 24

spoorelement ijzer

Easy Marin

100 % natuurlijk

Power Magnesium

Magnesiumvormer

KH+ liquid

Vloeibare KH-vormer

Sporenelementenmix liquid

Vloeibare sporenelementen- mix

Ocean Lux LED

Led-verlichting voor zeewater-aquaria

Jod 24

essentieel spoorelement

Calcium liquid

Vloeibare calciumvormer

Amino 24

Aminozuur-oplossing